Platba pouze na dobírku

Kontakt / Registrovat

Kamagra oral jelly 100mg Vol II

399 Kč 549 Kč

 
Slevové balíčky
 
Počet balení Cena za jednotku Cena celkem
3 379 1137
4 379 1516
5 379 1895
6 359 2154
7 359 2513
8 359 2872
9 359 3231
10 339 3390Kamagra Oral Jelly Vol II (Kamagra gel, Kamagra želé) 100mg

Kamagra gel (Kamagra Oral Jelly, Kamagra želé) je nejznámějším produktem známé Indické farmaceutické firmy Ajanta Pharma. Optimální řešení pro muže, kteří mají potíže s polykáním běžných potahovaných tablet. Kamagra gel obsahuje několik příchuťí jako: vanilka, ananas, jahoda, mango, pomeranč, banán, čokoláda a máta.

 

Jak se užívá Kamagra Oral Jelly 100mg (Kamagra gel, Kamagra želé) ?

Lék obsahuje léčivou látku ze skupiny nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Po jejím užití dochází při odpovídajícím sexuálním vzrušení k uvolnění hladkých svalových vláken kontrolujících přítok krve do penisu, čímž se zvýší přítok krvedo tohoto orgánu. Lék Vám pomůže navodit erekci jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění.

Před užíváním Kamagra Oral jelly (Kamagra gel, Kamagra želé) 100mg věnujte pozornost následujícím:

Neužívejte Kamagra oral jelly 100mg (Kamagra gel, Kamagra želé):

 

– Máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu jater.
– Jste alergický na sildenafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku .
– Užíváte léky nazývané nitráty, protože souběžné užití může způsobit nebezpečný pokles
krevního tlaku. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léků předepisovaný
k úlevě od příznaků anginy pectoris (bolesti na hrudi). Nejste-li si jist, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
– Uužíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. isoamyl-nitrit („poppers“,
afrodiziakum), protože souběžné užití může také způsobit nebezpečný pokles krevního tlaku.
– Jste měl nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte
nízký krevní tlak.
– Máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako např. retinitis pigmentosa).
– Jste přišel o zrak v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION).

Jak se lék Kamagra gel (Kamagra Oral Jelly, Kamagra želé) 100mg užívá ? Doporučené dávkování:

Doporučená denní dávka Kamagra gelu je jeden 100 mg sáček. Denní limit se nedoporučuje překročit protože se může zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucich účinků. Užijte lék Kamagra gel 100mg zhruba jednu hodinu před plánovaným pohlavním stykem. Jestliže cítíte, že přípravek Kamagra gel 100mg účinkuje příliš silně nebo naopak slabě, sdělte to svému
lékaři nebo lékárníkovi. Lék Kamagra gel 100mg Vám pomůže dosáhnout erekce, jen pokud dojde k sexuálnímu dráždění. Doba, po které začne lék účinkovat, je u každého člověka odlišná, ale obvykle se pohybuje mezi půl hodinou až hodinou. Pokud Kamagra gel 100mg užijete společně s těžkým jídlem, může se nástup účinku oddálit. Pokud po užití léku nedosáhnete erekce nebo je erekce nedostatečná pro celý pohlavní styk, poraďte se o dalším postupu se svým lékařem.

Možné nežádoucí účinky Kamagra gel (Kamagra Oral Jelly) 100mg :

Jako všechny léky může mít i lék Kamagra gel 100mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užitím léku bývají obvykle mírné až středně závažné a krátkého trvání.

Pokud se u Vás vyskytl některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte lék užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc:

Alergická reakce (k té dochází vzácně)
Příznaky zahrnují náhlou dýchavičnost, potíže s dýcháním nebo závrať, otok očních víček,obličeje, rtů nebo hrdla.
Bolest na hrudníku (k té dochází méně často)
Pokud se objeví v průběhu nebo po skončení pohlavního styku:
– posaďte se do polosedu a snažte se odpočívat.
– neužívejte na léčbu bolesti na hrudníku nitráty.
Prodloužená a občas bolestivá erekce (četnost není známá)
Pokud u Vás dojde k erekci, která trvá déle než 4 hodiny, okamžitě vyhledejte lékaře.
Náhlé zhoršení nebo ztráta zraku (frekvence není známá)
Těžké kožní reakce (frekvence není známá)
Příznaky mohou zahrnovat silné olupování a otok kůže, tvorbu puchýřů v ústech, na genitálu a kolem očí, horečku.
Křečové stavy nebo záchvaty (frekvence není známá)

Nežádoucí účinky Kamagra gel 100mg :

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): zarudnutí v obličeji, zažívací potíže, změny vidění (včetně změn barevného vidění, citlivosti na světlo, rozmazané vidění nebo snížené zraková ostrost), ucpaný nos a závrať.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): zvracení, kožní vyrážka, krvácení v očním pozadí, podráždění oka, překrvené/červené oči, bolest očí, dvojité vidění, neobvyklý pocit v oku, slzení očí, bušení srdce, zrychlený srdeční puls, bolest svalů, ospalost, snížená citlivost na dotek, porucha rovnováhy, zvonění v uších, sucho v ústech, krvácení z penisu, přítomnost krve ve spermatu a/nebo v moči, bolest na hrudi a únava.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, mdloby, cévní mozková příhoda, srdeční infarkt, nepravidelný srdeční puls, krvácení z nosu a náhlé zhoršení nebo ztráta sluchu.

Není známá (četnost nelze stanovit z dostupných údajů):
Po uvedení přípravku na trh byly vzácně hlášeny případy nestabilní anginy pectoris (onemocnění srdce) a náhlé smrti, dočasné snížení průtoku krve některými částmi mozku. Je třeba poznamenat, že většina mužů, ale ne všichni, kteří měli tyto nežádoucí účinky, měla potíže se srdcem již před užitím přípravku. Není možné určit, zda tyto příhody měly přímou souvislost s užitím Kamagra sildenafil.

Jak přípravek Kamagra Oral Jelly (Kamagra gel, Kamagra želé) 100mg uchovávat:

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívejte přípravek Kamagra Oral Jelly 100mg po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Platba pouze na dobírku

Diskrétní balení každé zásilky

Dodání po ČR 3-7 dní

Originální a ověřené produkty